Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (E-shopu)


Tyto obchodní podmínky (dále jen podmínky" nebo "smluvní podmínky") platí pro nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.predator4x4.cz. Nákup zboží ve smyslu tohoto ustanovení smí provádět jak fyzická, tak i právnická osoba (dále jen "zákazník") bez jakéhokoliv omezení, že zákazník souhlasí, že se tyto kupní smlouvy budou řídit těmito obchodními podmínkami. S následujícími podmínkami: CBONE , sro, zapsaná jako 29.augusta 44/6, 972 51 Handlová, , Slovenská republika IČO: 31 643 311, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vl.:3247 / R

Definice

1. Provozovatelem nternetové stránky www.predator4x4cz (e-shopu) je společnost C.B.ONE s.r.o. se sídlem29.augusta 44/6, 972 51 Handlová, Slovenská republika

2. Prodávajícím je C.B.ONE, s.r.o., se sídlem 29.augusta 44/6, 972 51 Handlová, Slovenská republika

3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.predator4x4.cz je společnost C.B.ONE, s.r.o., se sídlem 29. 8. 44/6, 972 51 Handlová, Slovenská republika

4. Kupující je každý návštěvník e-shopu, který vytvořil objednávku prostřednictvím e-shopu. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nekupuje zboží k prodeji jiným osobám za účelem podnikání nebo vykonávání povolání nebo povolání.

5. Elektronický obchod je počítačový systém umístěný ve veřejné internetové síti, která umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

6. Všechny produkty nebo služby jsou zveřejněny na stránkách e-shopu.

7. Objednávka je vytvořena potvrzením objednávkového procesu v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně úplného vyplnění objednávkového formuláře.

8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonní komunikace.

9. Všechny uvedené ceny zboží jsou konečné včetně 20% DPH

10. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránkách e-shopu v době nákupu.

Objednávka

1. Objednávka je vytvořena potvrzením objednávkového procesu v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícího včetně úplného vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné uspořádání objednávky je nutné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit možnosti přepravy a platby za objednané zboží nebo služby.

2. Kupující souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb zasláním objednávky, a proto se objednávka stává závaznou pro spotřebitele.

3. Potvrzení objednávky prodávajícím zakládá kupní smlouvu, kterou lze změnit, zrušit nebo doplnit pouze vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím a zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak.

4. Po vytvoření objednávky v e-shopu kupující automaticky vytvoří e-mail s potvrzením o přijetí objednávky prostřednictvím e-shopu. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3 tohoto článku.

5. Odesláním objednávky je kupující povinen zaplatit kupní cenu objednaného zboží.

Jak nakupovat?

Pro objednání zboží nabízíme několik možností:

1. objednat přímo po obchodu po registraci

2. objednávejte přímo v obchodě bez registrace

3. Objednávejte e-mailem  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (do e-mailu zadejte název položky a nezapomeňte zadat telefonní číslo potřebné k ověření nebo zpracování objednávky!)

4. Objednávejte prostřednictvím SMS +421 903 804 1735. objednávejte telefonicky +421 903 804 173, +421 46 542 57 81 - pokud potřebujete objednat zboží a nemáte internet, zavolejte nám a objednávejte jednoduše diktovat

 

Platba dovoz

Způsoby platby:

1. hotovostí

2. dobírkou

Zboží, které si objednáte prostřednictvím našeho internetového obchodu, Vám bude doručeno pravidelným doručením do 7 dnů od objednávky. Pokud je zboží na skladě, je odesláno podle své kapacity v co nejkratším čase. Pokud je v objednávce více zboží a služeb a některé z nich nejsou na skladě, informujeme kupujícího o dílčích dodávkách. Spolu se zbožím je zákazníkovi zaslána faktura (daňový doklad), pokyny a další doklady o zboží nebo službě od výrobce. Místo dodání je místo, kde je zboží dodáno.Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na standardním (výše uvedeném) postupu při odesílání zboží nebo služeb, jakož i ceny za tyto služby. Prodávající může odeslat zboží, které je kupujícímu okamžitě k dispozici, a dodatečně dodá zbývající část objednávky ve stanovené lhůtě za předpokladu, že kupujícímu nebude účtována žádná dodatečná poštovní zásilka, která není uvedena v objednávce

Převod vlastnického práva:

1. Vlastnické právo přechází od prodávajícího kupujícímu až do okamžiku zaplacení plné ceny předmětu kupní smlouvy.

2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

dovoz:

Kurýrní služba

Stáhněte si zboží přímo v obchoděPro jakékoli informace nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle +421 903 804 173

Prodávající se zavazuje

1. dodat správný druh a množství zboží, tak jak byla uvedena v době objednávky, na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně

2. adekvátně zabalit zboží. odeslat zboží v dohodnuté lhůtě (v jaké lhůtě, což v případě, že se zboží nenachází na skladě)

3. vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad

Kupující se zavazuje

1. Obdržet objednané zboží

2. Zaplatit za objednaný zboží dohodnutou cenu.

Prodávající nenese odpovědnost

1. za zpožděné doručení objednaného zboží způsobené poštou, resp. expresní zásilkovou službou

2. Škody způsobené poštou, expresní zásilkovou službou

3. případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány:

1. telefonicky (v pracovních dnech pondělí až pátek 8:00 - 16:00 na čísle +421 903 804 173)

2. e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

3. poštou.

4. osobně v sídle firmy

5. vyřízení reklamace je do 30 dnů.Reklamační podmínky internetového obchodu (eshopu)nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

1. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci může vybavit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a občanského zákoníku.

2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

3. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

4. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,d. zanedbáním péče a údržby o zboží,e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

5. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

6. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

7. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

8. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

9. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

10. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

11. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujemekupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

12. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

13. Kontakt C.B.ONE, s.r.o., se sídlem 29.augusta 44/6, 972 51 Handlová, , Slovenská republika Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.prohlášení:Toto prohlášení o ochraně citlivých údajů se vztahuje na internetový obchod www.cbone.skProvozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa na doručení (ulice, město, PSČ, stát), telefonní číslo

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.www.cbone.sk se zavazuje k tomu, že nebudou žádné osobní údaje, zveřejňovat, prodávat, poskytovat třetí osobě ani nepoužije osobní údaje pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem na serveru www.cbone.sk bez souhlasu vlastníků těchto dat. Rovněž se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní údaje vymaže z databáze zákazníků. Pokud dojde k převodu vlastnictví tohoto internetového obchodu na jinou osobu či společnost, všechny získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi za předpokladu dodržení tohoto prohlášení.www.cbone.sk neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích či členství v politických stran ách. Pro uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů.www.cbone.sk shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to především pro své vlastní potřeby a potřeby nutné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu i pro zjednodušení procesu nákupu.

1. Jestliže kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

2. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny odedne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

1. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: formulář odstoupení od smlouvy

2. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

3. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

4. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

5. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z.

6. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Záverečné ustanovenia

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.

4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z.7.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 18. července 2014.Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Kontrolní úřad činnosti:

Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčíntel.: 032/ 6400 109e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Banner

Účet a registrace

Katalogy ke stažení

Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Kdo je online

 Právě připojeni - hostů: 16 Založeno na Joomla!.